Výmena skiel

 

Poškodené sklo musí byť nahlásené podľa podmienok pre poistné udalosti. Oprava alebo výmena skiel je realizovaná v servisných strediskách spoločnosti Autosklo H&D, spol. s r. o.

Objednávky na opravu/výmenu po celej SR: 

Telefón: +421 910 453 214

E-mail: autosklo@autosklo.sk

Návštevu iného servisného strediska je nutné vopred konzultovať s technickým oddelením UniCredit Fleet Management. Dostupnosť služby je po celej SR. Na uvedenej linke si klient dohodne požadovanú službu, čas a miesto výkonu. Servisné stredisko zabezpečí kompletnú dokumentáciu pre likvidáciu poistnej udalosti s príslušnou poisťovňou.