Sieť pneuservisov

Prehľad servisných miest

 

Pneuservis - MIKONA

Termín návštevy pneuservisu si užívateľ dohaduje sám a vždy v predstihu.
Odporúčané termíny pre sezónnu výmenu pneumatík:

Letné pneumatiky: 01.04. – 30.04.
Zimné pneumatiky: 01.10. – 31.10.

Kontakty na servisné miesta MIKONA

Nákup pneumatík, uskladnenie, pneuservis

Nákup pneumatík, uskladnenie a pneuservis musia byť realizované iba v pneuservisných sieťach, ktoré sú zmluvným partnerom UniCredit Fleet Management. 

Termín návštevy pneuservisu si užívateľ dohaduje sám a vždy v predstihu. Pri objednávaní zákazky opravy je nutné vždy zdôrazniť, že vozidlo je v majetku UniCredit Fleet Management.

PROSÍME, NENECHÁVAJTE SI SEZÓNNU VÝMENU PNEUMATÍK NA POSLEDNÚ CHVÍĽU, VYHNETE SA DLHÝM OBJEDNÁVACÍM LEHOTÁM.

Pri mechanickom poškodení pneumatík musí byť oprava realizovaná u niektorého zmluvného partnera UniCredit Fleet Management.