Servis a údržba vozidla

 

Prevádzka a údržba vozidla musia byť realizované v súlade s návodom  na obsluhu a pokynmi od výrobcu. Užívateľ je povinný dodržiavať servisný interval predpísaný výrobcom vozidla a podľa zákona o prevádzke vozidla na pozemných komunikáciách pravidelne kontrolovať vozidlo pred jazdou.

Pravidelný servis a údržba

Pravidelný servis musí byť realizovaný v súlade s predpismi výrobcu vozidla, ktoré sú uvedené v príručke vozidla a servisnej knižke. Užívateľ je povinný dodržiavať interval servisných prehliadok a v zmysle zákona o prevádzke vozidla na pozemných komunikáciách pravidelne kontrolovať vozidlo pred jazdou. Servis a údržba vozidla musia byť realizované iba u zmluvných partnerov UniCredit Fleet Management.

Servis vozidla si objednajte na telefónnom čísle:

+421 800 242 010

V rámci služby je Pick Up servis (odvoz vozidla do servisu a naspäť).

V prípade potreby kontaktujte naše klientske centrum na tel: +421 2 592 714 24