Servis a údržba vozidla

 

Prevádzka a údržba vozidla musia byť realizované v súlade s návodom  na obsluhu a pokynmi od výrobcu. Užívateľ je povinný dodržiavať servisný interval predpísaný výrobcom vozidla a podľa zákona o prevádzke vozidla na pozemných komunikáciách pravidelne kontrolovať vozidlo pred jazdou.

Pravidelný servis a údržba

Pravidelný servis musí byť realizovaný v súlade s predpismi výrobcu vozidla, ktoré sú uvedené v príručke vozidla a servisnej knižke. Užívateľ je povinný dodržiavať interval servisných prehliadok a v zmysle zákona o prevádzke vozidla na pozemných komunikáciách pravidelne kontrolovať vozidlo pred jazdou. Servis a údržba vozidla musia byť realizované iba u zmluvných partnerov UniCredit Fleet Management.

Objednanie servisných služieb (mimo pravidelnej údržby)

Servis a údržba vozidla musia byť realizované iba u servisných partnerov, ktorí sú zmluvnými partnermi UniCredit Fleet Management. Návštevu iného servisu je nutné vopred konzultovať s technickým oddelením UniCredit Fleet Management na nižšie uvedených kontaktoch:

Telefón: +421(2) 592 71 279

Telefón: +421(2) 592 71 272

E-mail: fleetmanagement@unicreditleasing.sk

Termín návštevy servisu si užívateľ dohaduje sám a vždy v predstihu. Pri objednávaní zákazky opravy je nutné vždy zdôrazniť, že vozidlo je v majetku UniCredit Fleet Management.